Bied meer, toon minder. Zo nu en dan krijg je een hand die te mooi is om in 2SA of 3SA te openen. Men schrijft voor dat je een gebalanceerde hand met 27 punten (voornamelijk in de hoge kleuren) moet openen met 4SA. Maar het is onduidelijk wat partner hierop moet antwoorden. Omdat deze hand zo zeldzaam is, is het voor partner altijd beter om als antwoord te vertellen hoeveel azen hij heeft (Blackwood-conventie). Soms krijg je ook onderstaande hand om te openen. Nu wil je ook graag weten hoeveel azen je partner heeft. Maar als je deze hand opent met 2R of misschien met 2K, dan bestaat de kans dat door het antwoord van partner, je de kans wordt ontnomen om azen te vragen. Terug naar onze hand. Je kunt natuurlijk een hand met 27 punten openen met 2K en een herbieding doen door je beste 4-kaart (hier schoppen) te bieden. Dat gebeurt hier met 2S. Toevallig werkt dat prima, want je partner heeft een 4-kaart schoppen. Hij biedt dan ook 4S, een mager bod. Hij geeft hiermee een 4-kaart steun aan en nauwelijks extra punten of iets extra's voor een eventuele slem. Zuid past, want hij heeft 2 verliezers in harten. Is er een ander biedverloop mogelijk om tot 4S te komen? West begint met 3 rondjes harten. De derde ronde wordt door Zuid ingetroeft. Als conservatief speelt dan speel je troef. Je hebt 4 schoppen troefslagen, de getroefde hartenslag en 2 ruiten en 3 klaveren slagen. Samen 10 slagen, genoeg voor het contract. Maar als overslagen een rol spelen (b.v. bij toernooien), dan wil je wellicht 1 overslag halen. Hoe moet je dan spelen? Oplossing 1: Speel 3 klaveren, en gooi bij dummy een ruiten af in de derde slag. Nu speel je ruiten Aas ern ruiten Heer en kunt 2 ruiten in dummy troeven. Hopenlijk zit alles rond en worden de slagen van Zuid niet ingetroefd. Oplossing 2: Je kunt natuurlijk ruiten vanuit Dummy laten spelen, en snijden op de vrouw. Maar dat is risico-vol, want de tegenpartij kan een ruiten introever krijgen. En als je al troef hebt getrokken, dan kan West nog een harten slag krijgen als hij met ruiten vroew aan slag zou komen. Oplossing 3: Die is er ook, en voorkomt voor 99% bovengenoemde problemen. Hoe moet de leider dan spelen? Het winnende spel is een zogenaamde Dummy-Reversal. In de derde slag troef Zuid de slag niet in met de tien maar met een hoge kaart. Speel nu een Hoge troef. Als nu Oost en West een troef leggen, dan weet je zeker dat de troefverdeling van hun 4-1 of 3-2 is. Ga nu naar dummy door naar Klaveren vrouw te spelen. Dummy speelt de laatste Harten welke je weer met een hoge schoppen introeft. Nu heeft Zuid nog 1 troef, de tien. Die speelt hij nu, en de troef wordt door de Dummy overgenomen met de boer. Dummy speelt nu nog 2 maal troef, waardoor alle troeven gespeeld zijn. Zuid gooit Ruiten tien en boer af op de schoppen van Dummy. De rest van de slagen zijn uiteraard voor zuid. Dit levert dus 11 slagen op voor Noord-Zuid. het enige gevaar zit in het feit dat de klaveren niet 8-0 verdeeld mag zijn, want dan wordt de klaveren slag ingetroefd. Zou Zuid twee maal klaveren spelen (zoals in een mogelijke oplossing was aangegeven), dan krijgt West een introever. Als je de keuze hebt om een kleur te troeven in Dummy, of een andere kleur in je hand, bedenk dan wat de veiligste manier is. Bekijk daarom elk probleem vanuit je eigen hand, maar ook vanuit het perspectief van Dummy Stel je bent Dummy en je hebt 4 troeven voor partner, een doubleton en een singleton, en K-T-9-7-6- 3 in de laatste hand. Bij het uitkomen speelt de tegenstander de kleur van je singleton. De slag is voor je partner. Wat verwacht je dat je partner speelt in de volgende slag? Natuurlijk verwacht je dezelfde kleur als de uitkomstkleur, want dan kan Dummy lekker introeven. Maar het is ook mogelijk dat partner juist je lange hand nodig heeft om het contract te maken. Ontwikkelen van jouw kleur is dan belangrijker dan een introever in Dummy.
Michael Lawrence