De NBB en de WK-lokatie

Het WK Bridge 2011 voor landenteams werd van 15-29 oktober 2011 in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven gespeeld. In eerste instantie zou het toernooi niet in Nederland, maar in Marokko gehouden worden. Anderhalf jaar geleden gaf Marokko de opdracht terug aan de wereldbond. Dankzij de sponsoring van Bridgeclub 't Onstein uit Vorden en bridgeliefhebber Hans Melchers kon de NBB het WK organiseren. Van 24-29 oktober 2011 werden ook de Transnational Teams wedstrijden in Veldhoven gespeeld. Daar deden de afgevallen teams van het WK aan mee, maar ook andere teams konden voor dit topevenement inschrijven. Het Bridgeplaza - een centraal plein vol winkels en catering - was wel typerend voor de Brabantse gezelligheid. Op beeldschermen konden toeschouwers de standen van de wedstrijden volgen. Het was de eerste keer dat er bij het WK zo’n plein was en het werd een enorm succes. Tijdens het WK werd ook het WK Computerbridge (23-28 oktober) gespeeld, uiteraard met deelname van de Nederlandse zevenvoudig wereldkampioen Jack. Op internet kon iedereen die wilde de wedstrijden live volgen en ander beeldmateriaal checken. Net als met het Bridgeplaza waren de nederlanders de eersten die dit zo organiseerden en ook dit initiatief iwas een succes. Soms waren er wel 50.000 bezoekers tegelijkertijd online. Het WK Bridge is altijd met veel prestige omgeven. Landen als China en de Verenigde Staten, maar ook Europese landen als Noorwegen, Italië en Polen waren van de partij. Alleen de beste landen van de wereld mogen meedoen in de categorieën Open, Vrouwen en Senioren. En voor Europa zijn dat de eerste zes landen van het Europees Kampioenschap dat in Oostende (22 juni – 3 juli 2010) werd gehouden . Er deden in totaal 66 teams (22 per categorie) uit 33 landen mee. Er zijn 130 landen aangesloten bij de World Bridge Federation, waaronde Nederland. In 1993 wonnen de Nederlandse heren het wereldkampioenschap (in de Bermuda Bowl of open categorie) en in 2000 werden de Nederlandse vrouwen wereldkampioen (in de Venice Cup of vrouwen categiorie). De speellokatie van het WK-Bridge 2011 Als speellokatie werd het NH Conference Centre Koningshof ,vlak onder Eindhoven in Veldhoven gekozen. De speellocatie is gevestigd in een voormalig klooster. Het is het grootste hotel- en congrescentrum in de Benelux. Ruim 6.000 m2 zaalruimte verdeeld over ruim 120 zalen en ruim 500 hotelkamers maakten Koningshof tot een unieke en zeer passende locatie om het WK Bridge te houden. De Koningshof werd als klooster begin 50-er jaren van de vorige eeuw gebouwd voor de "Zusters van het Heilig Hart" die, mede n.a.v. de gevolgen van de 2e Wereldoorlog, hun thuisbasis in Moerdijk dienden te verlaten. Tot 1970 leidde het klooster een bloeiend bestaan. Vanaf dat jaar werd het aantal "zusters" dat het klooster bewoonde steeds minder en werden er ook geen nieuwe leerlingen meer aangenomen in het bijbehorende internaat. In 1973 kwam het klooster in handen van de woningbouwvereniging "Beter Wonen" uit Eindhoven die het lieten verbouwen tot congreshotel. In 1982 werd het complex verkocht aan een verzekeraar die het complex een opfrisbeurt gaf, en een nieuwe vleugel realiseerde en het sportcentrum toevoegde In de jaren daarna werden nog meerdere uitbreidingen en verbouwingen gerealiseerd. In 2001 tenslotte nam de NH Hoteles het complex over en werd het complex volledig gerenoveerd. Bridge Imago Met meer dan 115.000 leden aangesloten bij de bond is Bridge de vierde teamsport van Nederland. De NBB had voor de WK- organisatie een budget van 1,3 miljoen euro. Daarmee werd ook meteen de aftrap van een imagocampagne betaald. Het opnieuw vaststellen van het imago van bridge was namelijk één van de doelen die de NBB zich met de het organiseren van het WK had gesteld. “Het imago bij niet-bridgers is toch dat bridge een bedaarde ouderensport is, terwijl mensen die zelf bridgen weten hoe verslavend leuk het is en hoe je geest aan scherpte wint. Het feit dat ouderen vanwege hun leeftijd niet voor een beweegsport maar voor bridge kiezen, hoeft niet uit te sluiten dat jongeren verknocht kunnen raken aan de sport. Het WK was een aanjaagpunt en nu moeten we onze plannen verder uitrollen. Bridge heeft in ieder geval veel publiciteit gekregen, vooral omdat de Nederlandse mannen het toernooi wonnen. Wie weet is Bridge over een aantal jaren wel de derde teamsport van Nederland.
WBTC-2011 Veldhoven
Koningshof, Veldhoven (een voormalig klooster)