WK Bridge 2011 Systeemkaarten

Systeemkaarten Om deel te mogen nemen aan wereldkampioenschappen moet je meer, veel meer zijn een normale bridge-speler die een of twee maal per week een middagje of avond bridge speelt met vrienden. En bij die spelletjes volg je meestal het biedsysteem dat je op de bridge cursus geleerd hebt van je bridge-docent(e). En als de tegenstander je het geboden contract laat spelen, dan volgt het afspel. Ook hierbij worden regels gevolgd die van te voren door jou en je partner zijn bepaald. En dat doet je tegenstander ook, tegenspelen waarbij ook zij regels hebben afgesproken. Op de werelkampioenschappen is dat niet anders, ook daar speelt men en bied men volgens eigen regels. En dat systeem kan en zal (normaal) anders zijn voor elk paar dat deelneemt. Ook bij viertallen is dat niet anders, elk paar gebruikt zijn/haar eigen systeem. Dit systeem moet vooraf aan de tegestander ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt door de systeemkaart door te geven aan de WBF. Op de internetsite Bridge Document Archive System (BDAS) van de WBF is voor elk groot tournooi het gebruikte systeem van elk team terug te vinden. Het is dus mogelijk, als je de tegenstander kent, hun systeemkaart van de WBF site te downloaden. BBO en Kibitzers Een aantal partijen van toernooien zijn live te volgen op de site Bridge Base Online, kortweg BBO. Bij belangrijke wedstrijden wordt ook commentaar ingesproken, net als bij een voetbalwedstrijd. Het moge duidelijk zijn dat de commentator(en) de gebruikte systemen van elk team bij de hand hebben als ze kommentaar geven. Hun audientie, de kijkers, worden kibitzers genoemd. Een belangrijke partij kan gemakkelijk 1500 kibitzers hebben. Teamleden moeten uiteraard hun systeem door en door kennen, en mogen tijdens het spelen hun systeemkaart niet raadplegen. Wel mogen ze aan hun tegenstander vragen wat de bedoeling is van een bepaald bod of uitkomst. De partner van de persoon die de actie doen moet dan uitleg geven. Dit zijn allemaal afspraken die in het tournooi reglement vermeld staan. Uiteraard zijn er bij tournooien nog veel, veel meer regels waaran men zich moet houden. Een team captain zorgt ervoor dat de spelers zoveel mogelijk ontlast worden, en dat zij zich optimaal op het spel kunnen concentreren. Nederlandse/Buitenlandse systeemkaarten Ik heb tijdens mijn bridge lessen geleerd dat een openingsbod van 2Klaveren een kunstmatig bod is. Het betekent niets anders dan het bezit van 23 of meer HCP punten. Je verwacht dus, dat als je bij deze werelkampioenschappen mee zit te kijken, dat 2K als opening, ook 23 of meer HCP punten betekent. Een kunstmatig (artificial) bod dus. Maar niets is minder waar. 2 = 10-15 HCP en minstens een 5-kaart, of een 6+ kaart = 10-15 HCP (4+ , 5+S, 6+ ) = Weak with 5+ or strong NT, , , = 6-Kaart (5-10 HCP) / FG 2-suiter / SF M / 22-23 / 26-27 HCP BAL Dit is het resultaat van 4 verschuillende systeem kaarten, allemaal behorende bij een Nederlands Team. En onderstaande informatie komt van een van de Italiaanse teams. 2 = 18-19 HCP Balanced (vul) = 18-19 or 23+ HCP Balanced (non vul) Als je de systeemkaart van het team dat je aan het volgen bent als Kibitzer niet voor je hebt liggen, dan is het zaak goed naar de commentator te luisteren. En natuurlijk is een foutje zo gemaakt, ook door die commentator. Als je eens goed kijkt naar deze systeemkaarten, dan is het opmerkelijk dat er eel veel afkortingen worden gebruikt. Een leek (zoals ik) duizelt het dan al razend snel. GF, NV, NF en ga zo maar door. Ook vind je er veel verwijzingen naar conventions. En Brown Sticker conventions zijn al helemaal vreemd voor mij. Bij het maken van deze web-pagina’s leer ik heel veel over bridge, tournooien, deelnemers, regel, conventies en ga zo maar door. Want ik moet er achter zien te komen wat alles betekent. Logisch dus dat deze webpagina’s niet zonder fouten zijn. De systeemkaarten van de Nederlandse paren aan de bermuda Bowl, de Venice Cup en de Senior Bowl (d’Orsi Cup) zijn op deze webpagina’s te vinden. Ook de systeemkaarten van de Italianen, en van het USA-2 team zijn gecopieerd van de BDAS internet site Systeemkaarten Teams Hier zijn enkele links naar PDF bestanden met de syteemkaarten van het Nederlandse, het Italiaanse en het USA2 team gebruikt tijdens de Bermuda Bowl. Nederland Italië USA-2 Brink - Drijver Bocchi - Madala Grue - Lall Muller - De Wijs Duboin - Sementa Hurd - Wooldridge van Prooien - Verhees Lauria - Versace Zagorin - Bathurst En nog links naar PDF bestanden met de syteemkaarten van de Nederlandse Dames (Venice Cup) en de Dederlandse Senioren (Senior Bowl) Venice Cup Senioren Simons - Pasmans Borm - Tuwanakotta Vriend - Arnolds Dorremans - Trouwborst Dekkers - Michielsen Ramer - Niemeier Dekkers - Michielden (sup)
WBTC-2011 Veldhoven