Positieve afleiding is het beste medicijn naar genezing...
Explorer
De groep die de tocht van Parijs naar Rotterdam volbracht was verdeeld in Wandelaars, Navigattors, Chauffeurs en verzorgers. Het geheel stond onder leiding van de captain. De navigaors bleven altijd in de buurt van de wandelaars. Zij verplaatsten zich met een busje. De rest werd verplaatst met twee campers. Een slaapcamper en eentje die gebruikt werd voor de verzorging en om te slapen. De wisseling van wandelaars en bemanning van de volgwagen verliep non-stop volgens een vaste procedure. Bij elke camperstop werden alle wandelaars gewisseld. Het ene groepje wandelaars bestond uit Piet en Raymond, en René met Leo vormden het andere wandelgroepje. Van zo'n ploegje begon de eerste wandelaar direct aan zijn wandeltocht van ongeveer 10 kilometer, en na die 10 kilometer werd het stokje overgenomen door de andere wandelaar. Die had intussen extra kunnen uitrusten in de volgwagen, en kon dus fris en monter aan zijn 10 kilometer beginnen. De wandelaar die zijn stukje had afgewerkt kon nu lekker uitrusten in de bus, tot de volgende camperstop werd bereikt. De campers waren intussen ongeveer 20 kilometer verder gereden, en stonden op de wisselplaats te wachten tot de wandelaars samen 20 kilometer hadden afgelegd. De volgwagen arriveerde dan meestal iets voor, of tegelijkertijd met de wandelaar van dienst. Daarna bleven de wandelaars bij de camper, terwijl de verse ploeg lopers aan hun deel van de volgende 20 kilometer begonnen. Het wisselschema van de bemanning van de bus verliep iets anders. Bij elke camperstop bleef de navigator achter bij de campers. De chauffeur van de volgwagen kreeg nu de functie van navigator. En de nieuwe chauffeur van de volgwagen was diegene die gedurende de afgelopen 2 camperstops steeds bij de camper was achtergebleven. Hij/Zij had dus gedurende ongeveer 7 uur relatief rust gehad. Door dit schema hadden de wandelaars een rustpauze van ongeveer 5 uur, en de Chauffeurs/Navigators een rustpuaze van ongeveer 7 uur voordat zij weer aan hun dienst begonnen. De teamcaptain, Joke, fungeerde ook als vaste camper-chauffeur. De andere camper werd steeds verplaatst door René of Raymond wanneer deze hun dienst als wandelaar er op hadden zitten. Van bovenstaand schema werd alleen in de eerste 30 kilometer afgeweken. De twee wandelaars liepen elk 15 kilometer, en na 30 kilometer werden behalve de navigator ook van chauffeur gewisseld. De resterende 500 kilometer was dus het beschreven schema van toepassing.

Aflossingen

Walk For Sophia
Positieve afleiding is het beste medicijn naar genezing...
Explorer
De groep die de tocht van Parijs naar Rotterdam volbracht was verdeeld in Wandelaars, Navigattors, Chauffeurs en verzorgers. Het geheel stond onder leiding van de captain. De navigaors bleven altijd in de buurt van de wandelaars. Zij verplaatsten zich met een busje. De rest werd verplaatst met twee campers. Een slaapcamper en eentje die gebruikt werd voor de verzorging en om te slapen. De wisseling van wandelaars en bemanning van de volgwagen verliep non-stop volgens een vaste procedure. Bij elke camperstop werden alle wandelaars gewisseld. Het ene groepje wandelaars bestond uit Piet en Raymond, en René met Leo vormden het andere wandelgroepje. Van zo'n ploegje begon de eerste wandelaar direct aan zijn wandeltocht van ongeveer 10 kilometer, en na die 10 kilometer werd het stokje overgenomen door de andere wandelaar. Die had intussen extra kunnen uitrusten in de volgwagen, en kon dus fris en monter aan zijn 10 kilometer beginnen. De wandelaar die zijn stukje had afgewerkt kon nu lekker uitrusten in de bus, tot de volgende camperstop werd bereikt. De campers waren intussen ongeveer 20 kilometer verder gereden, en stonden op de wisselplaats te wachten tot de wandelaars samen 20 kilometer hadden afgelegd. De volgwagen arriveerde dan meestal iets voor, of tegelijkertijd met de wandelaar van dienst. Daarna bleven de wandelaars bij de camper, terwijl de verse ploeg lopers aan hun deel van de volgende 20 kilometer begonnen. Het wisselschema van de bemanning van de bus verliep iets anders. Bij elke camperstop bleef de navigator achter bij de campers. De chauffeur van de volgwagen kreeg nu de functie van navigator. En de nieuwe chauffeur van de volgwagen was diegene die gedurende de afgelopen 2 camperstops steeds bij de camper was achtergebleven. Hij/Zij had dus gedurende ongeveer 7 uur relatief rust gehad. Door dit schema hadden de wandelaars een rustpauze van ongeveer 5 uur, en de Chauffeurs/Navigators een rustpuaze van ongeveer 7 uur voordat zij weer aan hun dienst begonnen. De teamcaptain, Joke, fungeerde ook als vaste camper-chauffeur. De andere camper werd steeds verplaatst door René of Raymond wanneer deze hun dienst als wandelaar er op hadden zitten. Van bovenstaand schema werd alleen in de eerste 30 kilometer afgeweken. De twee wandelaars liepen elk 15 kilometer, en na 30 kilometer werden behalve de navigator ook van chauffeur gewisseld. De resterende 500 kilometer was dus het beschreven schema van toepassing.

Aflossingen

Walk For Sophia