Preemptief probleem 1 Als West een zwakke 2 bied (preemptief bod), dan is het leuk als partner een hoger bod laat horen. Maar het is natuurlijk veel mooier als partner doubleert. Als partner een nieuwe kleur laat horen, dan is het fijn als je een fit hebt. heb je die niet dan moet je beslissen of je past ofwel gaat bieden om wel een goede fit te vinden. Doubleert partner echter, dan weet je al of er een fit is, en hoef je, in de rest van de biedingen, alleen nog maar de hoogte van je contract te bepalen. En geloof maar, dat is veel makkelijker dan als je ook nog moet gaan bepalen wat de beste fit is. Want de tegenstanders zullen, na nu premptieve opening zeker nog meebieden. En dat maakt het bieden van jou en je partner een flink stuk onduidelijker. Probeer maar eens het juiste bod te vinden als je, als Zuid, een van de volgende handen hebt. Als de tegenpartij begint (hier West) met een aanvallende zwakke 2-preemptief bod, dan is het leuk te horen dat je partner hoger biedt. Problemen ontstaan wanneer de partner van openaar niet past maar een antwoord geeft op de preemptieve opening. Het wordt nu voor jou en je partner veel moeilijker het juiste contract te vinden. Kijk maar eens naar de handen, en het kommentaar daarbij. Pas. Maar dan op het nippertje. Vreemd genoeg zal een verhoging naar 3 minder sterk lijken dan hetzelfde bod als Oost geen 3 had geboden. Maar in princiepe moet je meer hebben dan enkel 6 punten om te verhogen. Wellicht als je T98 van de schoppen had in plaats van 764, dan was 3S terecht geweest. Pas. Ook deze hand, met super steun voor schoppen moet passen. Als je 3 bied, dan zal Noord altijd atwoorden met de schoppen manche. Maar als je past, zal Noord zijn hand herbieden als hij sterk genoeg is. Dan kan jij naar 4S gaan. In een wedstrijd mag je iets meer bieden dan normaal. Als Oost past, dan verhoog je naar 3S. Je hebt 2 azen en een 3-kaart troefsteun. En wellicht dat een van je tienen nog een slag wordt. het enige minpunt van je hand is je doubleton ruiten. Als Noord ook 2 ruiten heeft, dan kan dat wel eens een probleem opleveren. Oost biedt echter 3R. In situaties zoals deze moet je een beetje druk uitoefenen op je tegenstanders en om de druk op je partner wat te verminderen. Biedt daarom 4 . Als je down gaat, dan weet je partner zeker dat jij degeen bent geweest die te hoog heeft geboden. Wat beteken het als je 3 zou bieden. Is dit bod forcing, of is het een uitnodiging, of is het een zwakte bod. Als Noord had gedoubleerd, dan had je zeker 4 geboden. maar Noord heeft meer interessse in schoppen als troef. Er is geen enkele reden aan te nemen dat Noord ook nog interesse heeft in Harten. je kunt daarom beter passen. Dit is een lekkere harten kaart, en je bied 3 , een forcing bod. Noord moet doorbieden en zal of verhogen naar 3S of 3SA bieden, of je Hartenbod steunen. Noord zou zelfs klaveren mogen bieden. Spreek daarom met je partner af dat na een preemptief bod van tegenpartij en een hoger bod van partner, het bieden van een nieuwe kleur op 3-niveau (zoals hier) forcing is. Wat een rot kaart. het 3R bod van Oost zorgt ervoor dat jij geen goed bod kunt uitbrengen. De meeste ervaren spelers zullen een Doublet bieden (informatie- doublet). Partner Noord moet nu weten dat Zuid weinig Ruiten heeft, maar genoeg punten waar hij geen raad mee weet. Weet je, Doublet zou , ook al staat het informatie-doublet niet op je systeemkaart, het beste bod kunnen zijn. Een bod van 4 voelt niet lekker, je passeert daarmee 3SA. En als een nieuwe kleur forcing is, dan zou je makkelijk een te hoog contract moeten bieden, en ga je down. Doublet dus, laat je partner het maar verder zeggen. Als je met vorige hand al dacht om 4 te bieden, dan doe je dat zeker met deze hand. En als je dat doet, moet deze nieuwe kleur op 4-niveau 'forcing' zijn? het antwoord is NEE. je hand is niet goed op 5-niveau. 4 moet dus een informatie-bod zijn waarop partner kan passen.
Michael Lawrence