Vierde troef 1 Als je een hand bekijkt voor je spelen van een troefcontract, dan is standaard dat je je honneurs en je verdeling gaat beoordelen. Daarna doe je een paar wijzigingen aanbrengen, b.v. als je een gebalanceerde hand hebt. Je herwaardeert je honneurs als de tegenstander in die kleur zit te bieden. Dat geldt ook voor de kleur waarin je partner aan het bieden is. Als je al deze dingen nauwgezet doet, dan ben je in staat een juist volgend bod te doen. Een perfecte volgbieding is niet altijd mogelijk, daarvoor is Bridge veel te gevariëerd. Hieronder staan een aantal handen waar antwoorden op gegeven moeten worden. Probeer maar eens het juiste bod te vinden als je, als Zuid, een van de volgende handen hebt, en een bod moet uitbrengen. Als je de standaard evaluatieregels volgt, dan zijn beide handen 8 punten waard. 7 Honneur-punten, en 1 distributie-punt vanwege de doubleton klaveren. Maar toch is er verschil. Welke hand is slechter dan de andere? Later volgt het antwoord, kijk eerst naar volgende biedingen en handen. Wat zijn deze handen waard als je schoppen moet steunen? Als je de standaard evaluatieregels volgt, dan zijn beide handen 11 punten waard. 10 Honneur- punten, en 1 distributie-punt vanwege de doubleton harten. Welke hand is beter dan de andere? En is die hand veel beter? Hier met deze handen heeft Zuid 4 geboden. Kan hij dit contract maken als West start met Harten Koning? Denk maar een poosje na. En voordat je antwoord geeft, kijk dan ook eens naar onderstaande handen. Hier in dit zitsel heeft Zuid ook 4 geboden. Kan hij dit contract maken als West start met Harten Koning? Nu hoef je niet zo lang na te denken. Of wel? Je neemt de slag in Zuid met A, trekt de troeven eruit, en speelt daarna klaveren om te zien of je 1 of 2 klaveren verliezers hebt, samen met je verliezer in harten. Met deze hand maak je tien slagen, zelfs als de schoppen 3-1 verdeeld zit. Wat is het verschil tussen de twee handen? Eenboudig, in de laatste hand heeft Dummy VIER in plaats van drie troeven. We hadden uitgerekend dat beide handen 11 punten waard zijn. Toch wordt met de ene hand het contract wellicht gemaakt, terwijl met de andere hand het contract altijd gemaakt wordt. Misschien zelfs met 1 overslag. Vreemd. En dat door Dummy een vierde troef te geven. De drie notabene. Wat is die vierde troef dan waard? Een punt? Drie punten? Meer? maar een ding is zeker, die vierde troef is heel wat waard. Kijk nu nog eens naar de handen boven aan deze pagina. De hand met de vierde troef is duidelijk meer waard, alleen is die waarde niet in punten uit te drukken. Maar wat je in elk geval wel moet doen, is die vierde troef mee laten tellen bij je herbieding.
Michael Lawrence